Skip to content

Badanie ankietowe

"Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego"

Szanowni Państwo

Zapraszamy do wypełnienia udostępnionych ankiet na podstawie których zostanie opracowany kompleksowy raport na temat sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, prawnej i zawodowej pracowników służby zdrowia w dobie pandemii COVID-19.

Raport zostanie udostępniony w grudniu 2021 roku organom nadzorującym placówki medyczne, środowiskom akademickim i opinii publicznej na stronie naszego portalu oraz poprzez newsletter Instytutu Fundacji Thorax.

Udział w badaniu jest anonimowy i dobrowolny. 

Zapraszamy wszystkich pracowników ochrony zdrowia bez względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowisko, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy do wyrażenia swojej opinii w dedykowanych ankietach.

Zebrane w ankietach informacje pozwolą nam opracować i zaprezentować szeroką wiedzę na temat zagrożenia wypaleniem zawodowym, na temat potrzeb rozwoju osobistego, dobrych praktykach z zakresu jakości i bezpieczeństwa pracy, potrzeb i możliwości poprawy warunków codziennego funkcjonowania pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID-19.

Wypełnienie każdej z ankiet nie trwa dłużej niż 10 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu i zachęcamy do przekazania dostępu do ankiet innym pracownikom ochrony zdrowia.

Zespół badawczy 

Instytut Fundacji Thorax

Ankiety

Ankieta 7
Oczekiwania, potrzeby szkoleniowe, formy wsparcia pracowników medycznych w celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i warunków pracy w trakcie i po pandemii COVID-19”
 
Wypełnij ostatnią ankietę oceniającą za wskazany okres czasu trwania pandemii:
Ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19, porównanie za okres 2020 roku vs 2021 roku”